9. Svatomartinský workshop

Hemodynamika v praxi

Úvodní slovo

Vážené dámy, vážení pánové,

letos posedmé pořádáme ve Velkých Bílovicích workshop věnovaný akutní hemodynamice, metabolickým stavům a perioperační medicíně. 

Workshop patří do edukačních aktivit ČSIM, nazvaných "Akademie intenzivní medicíny", a je též podpořen ČSARIM. Stejně jako v minulých letech se tato akce uskuteční ve formátu, kdy – vedle teoretického úvodu – budete mít možnost interaktivně zasahovat do řešení reálných kazuistik, které vám budou prezentovat uznávaní odborníci v oboru Intenzivní medicína. Chceme se také zamyslet nad agresivitou našich intervencí – prof. Matějovič bude hájit konzervativní, neagresivní přístup k nestabilnímu nemocnému, já budu naopak obhajovat, že intervenční přístup je (někdy) nutný. 

Kromě výše jmenovaných letos účast přislíbili například dr. Maňák, doc. Beneš z Plzně, doc. Dostál, doc. Balík a dr. Tyll. Přítomna bude také řada Vám známých lékařů z ARK FN u v svaté Anny v Brně. 

Doufáme, že se Hemodynamické dny ve Velkých Bílovicích staly známou odbornou akcí a že letos přijedou jak ti, co se účastní pravidelně, tak přivítáme i nováčky. Minulá léta ukázala, že je workshop přínosný jak pro lékaře začínající, tak i zralé odborníky. 

Vedle odborných aktivit ani letos nezapomeneme na společenské vyžití. V termínu krátce před Svatým Martinem hodláme v kraji vína definitivně rozetnout nekonečnou diskuzi nad objemovými náhradami (krystaloidy? koloidy?) a to dle hesla: 

 „v kraji vinném/ krev se hradí vínem“

Zdraví a zve,

Prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.