9. Svatomartinský workshop

Hemodynamika v praxi

Úvodní slovo předsedy

Vážené dámy, vážení pánové,

již šestým rokem pořádáme ve Velkých Bílovicích workshop věnovaný akutní hemodynamice a metabolickým stavům. V popředí zájmu jsou i život ohrožující poruchy koagulace a dále mezioborový blok ERAS, věnující se moderní péči o chirurgické nemocné. Ten letos přinese reálná data z FN Motol jako důkaz, že i v Česku „to jde“.

Workshop patří do edukačních aktivit ČSIM, nazvaných "Akademie intenzivní medicíny", a je též podpořen ČSARIM. Stejně jako v minulých letech se tato akce uskuteční ve formátu, kdy – vedle teoretického úvodu – budete mít možnost interaktivně zasahovat do řešení reálných kazuistik, které vám budou prezentovat uznávaní odborníci v oboru Intenzivní medicína. Letos účast přislíbili například dr. Černá Pařízková, prof. Matějovič, dr. Maňák, doc. Beneš, doc. Dostál, přítomna bude také řada Vám známých lékařů z ARK FN u v svaté Anny. Součástí programu budou i simulace reálných klinických stavů.

Doufáme, že se Hemodynamické dny ve Velkých Bílovicích staly známou odbornou akcí a že letos přijedou jak ti, co se účastní pravidelně, tak přivítáme i nováčky. Doufáme, že téma perioperační medicíny přiláká nejenom anesteziology a intenzivisty, ale i chirurgy. Minulá léta ukázala, že je workshop přínosný jak pro lékaře začínající, tak i zralé odborníky.

Vedle odborných aktivit ani letos nezapomeneme na společenské vyžití. Termín je letos z organizačních stanoven v mírném předstihu před Svatým Martinem – proto se zaměříme na ochutnání již hotových vín italských, a to nejen z toskánských vinic.


Zdraví a zve,
Prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D