9. Svatomartinský workshop

Hemodynamika v praxi

Úvodní slovo předsedy

Vážené dámy, vážení pánové, mám tu čest Vás pozvat již popáté do Velkých Bílovic na workshop věnovaný akutní hemodynamice a metabolickým stavům. V popředí zájmu jsou i život ohrožující poruchy koagulace a dále mezioborový blok ERAS, věnující se moderní péči o chirurgické nemocné.

Celá akce se koná jako projekt edukačních aktivit ČSIM nazvaných "Akademie intenzivní medicíny" a je též podpořena ČSARIM.Stejně jako v minulých letech se workshop uskuteční ve formátu, kdy – vedle teoretického úvodu – budete mít možnost interaktivně zasahovat do řešení reálných kazuistik, které vám budou prezentovat uznávaní odborníci v oboru Intenzivní medicína. Letos účast přislíbili prof. Matějovič, dr. Maňák, dr. Suk, dr. Zvoníček, doc. Dostál, dr. Hanousek a další. Součástí budou i simulace reálných klinických stavů – prostě celý koncept je pojatý moderně ve stylu „hands on“.“ Doufáme, že se Hemodynamické dny ve Velkých Bílovicích dostaly „pod kůži“ české odborné veřejnosti a letos přijedou jak ti, co se účastní pravidelně, tak je přijedou omrknout i nováčci. Téma perioperační medicíny je jistě atraktivní nejen pro anesteziology, ale i pro intenzivisticky zaměřené chirurgy. Minulá léta ukázala, že je workshop přínosný jak pro lékaře ve výcviku, tak i pro ostřílené matadory.

Vedle odborných aktivit ani letos nezapomeneme na společenské vyžití. Termín, který úzce souvisí se Svatým Martinem, přímo vybízí k ochutnání mladých vín. Cesta do minulosti starších ročníků (a to nejen z Moravy) proběhne ve čtvrtek 10. listopadu večer a přípitek novým, svatomartinským vínem, ročník 2016 nabídneme symbolicky v pátek 11. listopadu v 11 hodin (vhodné zvláště pro řidiče).

Zdraví a zve,
Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D