9. Svatomartinský workshop

Hemodynamika v praxi

Slovo poté

Vážení účastníci kongresu,

Chci touto cestou poděkovat všem aktivním účastníkům 4. ročníku Svatomartinských hemodynamických dnů. Pasivním neděkuji proto, že na tomto workshopu vlastně žádní nevyskytli. Interaktivnost odborného pojetí akce (ve smyslu hands-on, brains-on) je v tomto smyslu výhodou. Doufám, že jste si odvezli poučení pro praxi a že jste se ani společensky nenudili. Pokud je tomu tak, přijeďte za rok znovu. S přáním povedeného zbytku roku 2015 se loučí,

Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.