9. Svatomartinský workshop

Hemodynamika v praxi

Úvodní slovo předsedy

Vážené dámy, vážení pánové,

mám tu čest Vás pozvat již počtvrté do Velkých Bílovic na workshop věnovaný akutní hemodynamice a metabolickým stavům. Letos nově rozšíříme odborné spektrum o akutní poruchy koagulace a možnosti jejich POC diagnostiky a cílené léčby. Jako zcela nové hodláme zařadit blok věnující se moderní péči o chirurgické nemocné – tzv. koncept ERAS, jehož je hemodynamika součástí. Slibujeme si také, že se tím workshop stane atraktivní i pro chirurgy a umožní zajímavou interakci mezi „Tím, kdo léčí“ a „Tím, kdo operuje.“

Celá akce se koná jako projekt edukačních aktivit ČSIM nazvaných "Akademie intenzivní medicíny" a je též podpořena ČSARIM.Stejně jako v minulých letech se workshop uskuteční ve formátu, kdy – vedle teoretického úvodu – budete mít možnost interaktivně zasahovat do řešení reálných kazuistik, které vám budou prezentovat uznávaní odborníci v oboru Intenzivní medicína. Součástí budou i simulace reálných klinických stavů – prostě celý koncept je pojatý moderně ve stylu „hands on“.“

Doufáme, že se Hemodynamické dny ve Velkých Bílovicích dostaly „pod kůži“ české odborné veřejnosti a letos přijedou jak ti, co se účastní pravidelně, tak je přijedou omrknout i nováčci. Minulá léta ukázala, že je workshop přínosný pro lékaře ve výcviku a ostřílené matadory.

Vedle odborných aktivit ani letos nezapomeneme na společenské vyžití. Termín, který úzce souvisí se Svatým Martinem, přímo vybízí k ochutnání mladých vín. To proběhne ve čtvrtek 12. listopadu. Na rozdíl od minulých ročníků se domů rozjedeme už v pátek 13. listopadu, protože pokoušet štěstěnu další degustací v tak rizikové datu se letos organizační výbor neodvážil.

Zdraví a zve,

Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.