9. Svatomartinský workshop

Hemodynamika v praxi

Úvodní slovo předsedy

Vážené dámy, vážení pánové,

mám tu čest Vás pozvat již potřetí do Velkých Bílovic na workshop věnovaný akutní hemodynamice a metabolickým stavům. Stejně jako v minulých letech se uskuteční ve formátu, kdy – vedle teoretického úvodu – budete mít možnost interaktivně zasahovat do řešení reálných kazuistik, které vám budou prezentovat uznávaní odborníci v oboru Intenzivní medicína, letos v mírně pozměněné sestavě než v minulých dvou letech. Celá akce se letos již podruhé koná jako projekt edukačních aktivit ČSIM nazvaných "Akademie intenzivní medicíny" a je též podpořena ČSARIM.

Byli jste to však hodně vy, účastnící workshopu, kdo jste loni i předloni dali celé akci „šťávu“ a dokázali ji přeměnit na něco, co je neformální a pro praxi přínosné. Spoléhám na to, že i letos přijedete a akce bude stejně otevřená a inspirativní.

Vedle odborných aktivit ani letos nezapomeneme na společenské vyžití. Termín, který úzce souvisí se Svatým Martinem, přímo vybízí k ochutnání mladých vín. Doufám, že i letos Vám ke srovnání nabídneme vína starší, zrající na nižších stupních severní šířky.

Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.