9. Svatomartinský workshop

Hemodynamika v praxi

Finální program

Čtvrtek 14/11/2013

11:00 - 13:00 registrace, káva
13:00 - 15:00 Uvítání V. Šrámek
Iniciální vyšetření šokovaného nemocného V. Šrámek
Fluid responsiveness P. Suk
Laktát/ScVO2 J. Hruda
Tekutiny/vazoaktivní látky P. Suk
15:00 - 16:30 Firemní okénko (co a čím měřit) - "hands on" řídí V. Šrámek
16:30 - 17:00 káva
17:00 - 18:00 CASE I + Diskuze V. Šrámek
19:00 Svatomartinský večer

Pátek 15/11/2013

9:00 - 11:00 CASE II-VII paralelně JH,MM,VČ,MB,VZ,JM
11:15 - 12:00 Firemní okno
11:15 - 12:00 ABR at the bedside M. Pavlík
12:00 - 13:00 oběd
14:00 - 16:00 CASE V - VII JH,MM,VČ,MB,VZ,JM
16:15 - 17:00 Panel + závěr tutoři
19:00 Degustační večer s rautem