9. Svatomartinský workshop

Hemodynamika v praxi

Úvodní slovo předsedy

Vážené dámy, vážení pánové,

mám tu čest Vás pozvat již podruhé do Velkých Bílovic na workshop věnovaný akutní hemodynamice a metabolickým stavům. Stejně jako vloni se akce uskuteční ve formátu, kdy – vedle teoretického úvodu – budete mít možnost interaktivně zasahovat do řešení reálných kazuistik, které vám budou prezentovat uznávaní odborníci v oboru Intenzivní medicína. Celá akce se letos koná jako pilotní projekt edukačních aktivit ČSIM nazvaných "Akademie intenzivní medicíny" a je též podpořena ČSARIM.

Byli jste to však hodně vy, účastnící workshopu, kdo jste vloni dali celé akci „šťávu“ a dokázali ji přeměnit na něco, co je neformální a pro praxi přínosné. Spoléhám na to, že i letošní akce bude stejně otevřená.

Vedle odborných aktivit ani letos nezapomeneme na společenské vyžití. Nemohu sice s jistotou slíbit prezentaci nových básnických sbírek, cestopisů či jiné beletrie obecně, co však mohu slíbit je, že ochutnáme svatomartinské víno ze sklepů malého vinaře pana Mádla.

Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.