9. Svatomartinský workshop

Hemodynamika v praxi

Slovo k programu Svatomartinských hemodynamických dnů

Vážení účastníci,

program byl sestaven tak, aby byl co nejvíce prakticky orientovaný. Ve čtvrtek 15. listopadu odpoledne po úvodním panelu základních přednášek, které představí state-of-art základních komponent hemodynamiky a její resuscitace, představím celému fóru modelovou kazuistiku iniciální resuscitace septického šoku. Pokusím se přiblížit, jak v těchto situacích reaguji a jakými důkazy/zkušenostmi jsou moje úvahy a kroky podloženy. Večer budete mít možnost si osahat přístroje, které v poslední době jsou k monitoraci hemodynamiky stále častěji používány jak v perioperační péči, tak i u dalších skupin ICU nemocných.

V pátek 16. listopadu se účastníci rozdělí do menších skupin (n = max. 10) a pod vedením uznávaných odborníků v intenzivní medicíně postupně proberou dalších šest modelových kazuistik. Výuka bude probíhat v oddělených místnostech. V poledne doplníme program přednáškou, zaměřenou na principy, jakými přístroje měří a na výhody a limitace jednotlivých metod. Praktická část bude odpoledne zakončena panelovou diskuzí (tzv. Panel Story II), kdy celé fórum může diskutovat případné nejasnosti a čekám, že se i vyjádří k celkovému pojetí a úrovni workshopu.

Odborné diskuze budou jistě pokračovat i večer nad sklenkou svatomartinského vína, a pokud se ráno 17. listopadu probudíme a konstatujeme, že „máme holé ruce“, bude to jistě znamenat, že ctíme tradice a ne že se snad cítíme sami a opuštěni!

Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.