9. Svatomartinský workshop

Hemodynamika v praxi

Slovo poté

Brno 18.11. 2012

Vážení účastníci kongresu,

chci touto cestou poděkovat za skvělou atmosféru, kterou jste spolu se školiteli pomohli vytvořit. Rozbory jednotlivých kazuistik i diskuze k odborným přednáškám byly neformální, „ze života“ a myslím, že si obě strany užily. Velký dík patří dr. Pavlu Válkovi za podporu akce, která by se bez něho nemohla konat. Doufám, že se všichni bavili nejen v přednáškových sálech, ale i ve vinném sklípku vily Jarmila – i já, byť jsem se choval nevinně, jsem si večery užil dosyta (i dopita).

Hemodynamika 2012 je za námi. Ale tradice je založena a za organizátory slibuju, že uděláme všechno pro to, abychom se za rok zase sešli. Možná, že se zrodí i další témata, která proběhnou na jiných místech. Tipuji, že se tyto menší akce vedle velkých, již zaběhlých, neztratí...

Vladimír Šrámek

předseda kongresu


Don’t be dismayed at good-byes. A farewell is necessary before you can meet again.

Richard Bach