9. Svatomartinský workshop

Hemodynamika v praxi

Úvodní slovo předsedy

Vážení přátelé,

jistě jste v minulosti navštívili řadu odborných akcí, kde byly přednášeny poznatky v monitoraci, diagnostice a léčbě hemodynamických a metabolických kritických stavů. Jistě Vás řada věcí zaujala, ale většinou po návratu na svá mateřská pracoviště jste pokračovali ve své obvyklé rutině a vše zůstalo při starém. Myslím, že to není tím, že byste (lépe řečeno bychom) byli málo schopní vstřebat nová data, ale že hlavní překážkou bylo to, že od zhlédnutí diapozitivů na přednášce, ke změně ordinace v dokumentaci nemocného, může být vzdálenost až několika světelných let.

Chystaná akce ve Velkých Bílovicích si klade za cíl zrychlit rychlost světla – jinými slovy rozborem reprezentativních kazuistik, připravených zkušenými odborníky, dát praktický návod, jak v obdobných případech postupovat. A to spojením medicíny založené na důkazech, v kombinaci se znalostmi (pato)fyziologie a osobními zkušenostmi.

Těším se, že vznikne obousměrně tvůrčí aktivita a že se tento workshop stane základem tradice, kdy se budeme scházet pravidelně.

Jen jediné mě trápí, že po odborném programu následuje ochutnávka skvělého svatomartinského vína. Dejte prosím pozor, ať se Vám po společenském večeru v pátek 16. listopadu vše nevymaže z hlavy a neodjíždíte do svých domovů co tabula rasa. I když ani to by nemusela být zase tak úplná katastrofa, neboť by to zvýšilo šanci, že v roce 2013 přijedete znovu…

Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.